K-Rekneskap AS
Strandgata 7
6150 Ørsta
Telefon 700 69 100
Telefaks 700 69 101
Org.nr.: 985 929 718